Blog

ceo-phuong-1.jpg

CEO Nguyễn Trúc Phương hiện là chủ tịch Tập đoàn Be Group với hành trình sự nghiệp đáng nể. Mang sứ mệnh thực hiện những “điều ước sức khỏe”, anh Phương cùng những đồng đội luôn cố gắng nghiên cứu và phát triển thêm nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhằm phục vụ cộng đồng.NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị Be Group.
CEO & Founder Nhà máy sản xuất La Terre France.

LIÊN HỆ VỚI TÔI:
Phone: 098 898 7778
Email: phuong.bcusa@gmail.com
Facebook cá nhân: Nguyễn Trúc Phương