Liên Hệ


LIÊN HỆ

THÔNG TIN

Hãy liên hệ với Tôi để được tư vấn!  Follow us

  Theo dõi Tôi tại các mạng xã hội bên dưới!  NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG

  Chủ tịch Hội đồng quản trị Be Group.
  CEO & Founder Nhà máy sản xuất La Terre France.

  LIÊN HỆ VỚI TÔI:
  Phone: 098 898 7778
  Email: phuong.bcusa@gmail.com
  Facebook cá nhân: Nguyễn Trúc Phương